Saturday, September 1, 2007

Sac de retalls (today, hoy, in catalan, en catalan, :))

  1. Ja n'havia parlat, pero insisteixo. Aqui als US, s'estan aixecant moltes protestes per a que la gent deixi de comprar aigua. http://www.stopcorporateabuse.org/cms/page1353.cfm, ha iniciat una campanya "Think outside the bottle" a tota la nacio, a Nova York s'han gastat 1 milio $ per a promocionar aigua de l'aixeta, a San Francisco, l'alcalde ha prohibit als funcionaris que comprin ampolles d'aigua, dels de Salt Lake City no serveixen inclus un dels restaurants mes cars de NY, Del Posto, ha tret les ampolles d'aigua del menu. Es promou doncs l'aigua de l'aixeta i es penalitza el transport d'ampolles d'aigua amb les emisions que comporta, l'us de plastic i es promou la redireccio de recursos cap a paisos que ho necessiten, entre altres. Es dona el cas que esta de moda una aigua que ve de Fiji, un pais on 80% de la poblacio no te aigua corrent, sense tenir en compte l'impacte ambiental d'enviar ampolles cap a Fiji, omplir-les i despres enviar-les cap a USA. Article del tema: Message in a bottle, a Fastcompany. Per cert, en la linea ecologica, llegiu aquest article de piles de paper, Sustainability: Next Stop: Tomorrowland
  2. Va sortir a la portada del Businessweek durant el juliol, el tema de les mascotes als USA (s'hi gasten 41 mil milions de $ l'any). El tema es tan extes que l'altre dia em van donar un diari gratuit, a l'estil de Metro pero que gira tot al voltant de mascotes, Baywoof, altres exemples son Meow Mix Acatemy, una academia per enfortir el vincle amb el teu gat

No comments: